Seznam genů pro které je uplatňován flxibilní rozsah akreditace

V sočasnosti není uplatňován flxibilní rozsah akreditace pro žádný gen.