O nás

Centrální laboratoř Genomika se zabývá molekulárně biologickou diagnostikou především v oblasti onkologických onemocnění a stejně tak aplikovaným výzkumem v oblasti humánní medicíny.

Úroveň práce a kvalita vyšetřovacích metod je sledována externí kontrolou kvality a systémem operačního řízení vnitřní kontroly kvality. V současné době jsme zapojeni do systému externí kontroly kvality prostřednictvím EMQN (The European Molecular Genetics Quality Network) v němž námi dosahovaná kvalita stanovení má velmi dobrou úroveň.

Laboratoř CLG poskytuje tyto služby:

  • Základní, specializovanou a super specializovanou molekulárně biologickou diagnostiku.
  • Konzultační činnost v oblasti prováděných diagnostik.
  • Seminární, přednáškovou, výukovou a publikační činnost.

Laboratoř CLG nedisponuje odběrovou místností. Materiál pro vyšetření (tj. izolaci nukleových kyselin a jejich následnou analýzu) je odebírán v příslušných ambulancích, specializovaných odběrových centrech nebo na lůžkových odděleních požadujících pracovišť. Odběrový systém je plně v kompetenci požadujícího pracoviště.

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA KE STAŽENÍ ZDE.

Pracoviště má aktuálně uzavřenou smlouvu o úhradě zdravotní péče s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP).

Laboratoř CLG je akreditované pracoviště podle normy ČSN EN ISO 15189:2013.