Dokumenty managementu kvality

manažer kvality: Mgr. Lukáš Tichý, PhD 

interní auditor: Mgr. Ivona Blaháková, MVDr. Boris Tichý, PhD

Laboratorní příručka

Osvědčení o akreditaci

Příloha k osvědčení o akreditaci

Seznam genů pro které je uplatňován flexibilní rozsah akreditace